50 مورد اعلام جرم علیه واحدهای غیراستاندارد خراسان رضوی صورت گرفت

مشهد- ایرنا- مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: امسال علیه واحدهای تولیدی و خدماتی متخلف استان مبنی بر عدم رعایت اصول استاندارد 50 مورد اعلام جرم صورت گرفته است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز