نیشابور به استقبال جشن ملی نوروز گاه می رود/ پنجشنبه 2 فروردین، رباط شاه عباسی

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابوراز برگزاری جشن ملی نوروز گاه در روز پنجشنبه 2فروردین 97 در محل رباط عباسی این شهر خبرداد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز