آماده باش دانشکده علوم پزشکی نیشابور جهت طرح امداد نوروزی

دبیر ستاد خدمات سفردانشکده علوم پزشکی نیشابور از آماده باش این دانشکده جهت طرح امداد نوروزی خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز