درخواست افزایش تعداد دوش های استخر دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

مدیران محترم رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی
لطفا به وضعیت استخر تازه تاسیس این دانشگاه به دلیل وجود مشکلات زیر توجه نمایید:

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز