رزمایش نیرو‌های امدادی در تربت جام برگزار شد

با شعارآرامش بهاری با نظم و امنیت و بکارگیری تمام توان برای برقراری امنیت پایداردر ایام تعطیلات نوروزی رزمایش نیرو‌های امدادی در تربت جام برگزار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز