رقابت های جودو بانوان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد

مشهد-نایب رئیس هیات جودو خراسان رضوی از پایان رقابت های بانوان با شرکت ۸۰ جودوکار از شهرستان های استان در مشهد خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز