علی مروی:زبان تهدید بریده شده است.

علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به توافق ایران با کشورهای عضو گروه ١+ ٥ اظهار کرد: کمیسیون انرژی به سهم خود از ایستادگی و تدابیر اتخاذ شده تیم مذاکرکننده و دولت قدردانی می کند.
این نماینده مجلس نهم افزود: دستاوردهای حوزه سیاست خارجی ناشی از همت، تلاش جانانه و اتخاذ تدابیر مسئولانه است، افزون بر این موضع قوی ایران در فرایند مذاکرات با اتکا به پشتیبانیهای مقام معظم رهبری و استقامت مردم بدست آمده است.
رئیس کمیسیون انرژی افزود: قدرتهای جهانی نباید با زبان تهدید با ایران سخن بگویند چون ایران به توان و حمایتهای مردمی خود اتکا دارد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز