گفت گو باجمشید یاوری موسس مدرسه فوتبال آریا در نیشابور

گفت گو باجمشید یاوری موسس مدرسه فوتبال آریا درنیشابور استادیوم یا خانه کلاغ ها به نظر می رسد رئیس ورزش و جوانان نیشابور پشتش به کوه قدرت وصل است. برایش مهم نیست کسی در این شهر از ورزش و عملکرد مدیر آن احساس نگرانی داشته باشد یا نه. پرکردن اوقات فراغت جوانان و کمبود فضای...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز