سارق حرفه‌ای احشام در تربت جام دستگیر شد

فرمانده انتظامی تربت جام از دستگیری سارق حرفه‌ای احشام خبر داد .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز