بیکاری؛ مهم‌ترین چالش جوانان درگزی

طی سال‌های اخیر موضوع بیکاری یکی از چالش‌های اساسی برای حکومت و جامعه بوده است. هرچند مقامات رسمی همواره از تلاش برای مقابله و کاهش بیکاری در جامعه سخن گفته‌اند؛ اما در واقعیت شاهد دستاورد چشمگیری نبوده‌ایم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز