وزارت خارجه آمریکا به ایران تسلیت گفت

وزارت خارجه آمریکا حادثه سقوط هواپیما در ایران را تسلیت گفت.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز