اعلام فراخوان نخستین جایزه ادبی داستان کوتاه در نیشابور

مدیر کانون بسیج هنرمندان نیشابور و فیروزه از فراخوان نخستین جایزه ادبی داستان کوتاه «عصر داستان بسیج هنرمندان نیشابور» خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز