قطار دلتنگي نيشابور به ایستگاه دهم رسید

همزمان با  چهاردهمين سالگرد فاجعه انفجار قطار نيشابور شاعران  مطرح کشوردر دهمین شب شعر «قطار دلتنگي» در فرهنگسرای سیمرغ اشعار خود را  به جان نثاران مردم  نیشابورو ایران تقديم  مي كنند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز