هماهنگی و انسجام مردم سبب پیروزی انقلاب شد

یک مبارز انقلابی سال 57 گفت: هماهنگی و انسجام مردم سبب پیروزی انقلاب مشهد شد و یکی دیگر از این اقداماتی که سبب سرنگونی رژیم شاه شد بی رحمی بود که بسیاری از روشنفکران و تحصیل کردگان را به میدان مبارزه کشاند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز