مشهد در دوران انقلاب خط فکری جمهوری اسلامی را گسترش می‌داد

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مغز های متفکر و ایدئولوگ انقلاب اسلامی در آن زمان همچون مقام معظم رهبری، شهید مطهری و علی شریعتی از خطه خراسان بودند لذا مشهد در دوران انقلاب خط فکری جمهوری اسلامی را گسترش می‌داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز