دو عضو شورای شهر قوچان به صورت موقت آزاد شدند

قوچان- دادستان قوچان از آزادی موقت دو عضو شورای این شهر که به دلیل درگیری با یکی از پیمانکاران بازداشت شده بودند خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز