پيشرفت 40 درصدي پروژه هاي حاشيه شهرمشهد

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي از پيشرفت 40 درصدي پروژه هاي حاشيه شهر مشهد خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز