افتتاح مدرسه الزّهرا(طرح برکت)در شهر قدمگاه

باحضورمعاون استاندار وفرماندار شهرستان نیشابور ومعاونین اداره کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس خراسان رضوی،مدرسه الزّهرا(طرح برکت) در شهر قدمگاه رضوی افتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز