گشایش نمایشگاه گروهی عکس« پله دوم » در نیشابور

نمایشگاه گروهی  عکس « پله دوم » آثار هنرجویان  انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نیشابور  در نگارخانه  آتیه این شهر برپاشد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز