گرامی داشت یاد و خاطره همرزم شهید توسط رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابو

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: شهدا بزرگترین سرمایه شان را دادند تا نهال خوش عطر انقلاب به ثمر برسد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز