کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک فرصت طلایی برای کشوراست

آموزش‌های غیررسمی کانون   پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطابق با شیوه آموزش‌های رسمی در کشورهای پیشرفته است ودر کلیه فعالیت‌های کانون آزادی به عنوان اولین اصل به چشم می‌خورد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز