تقدیر و تشکر از پاکبانان معاونت خدمات شهری نیشابور

گذشته از تقدیر ملت ایران و شهروندان ولایت مدار شهرستان نیشابور جای دارد از برنامه ریزی و ارائه خدمات حوزه معاونت شهری شهرداری (آقای مهندس صدیقی) و پاکبانان خدوم که پس از اتمام مراسم راهپیمایی سریعا نسبت به رفت و روب و پاکسازی و جمع آوری کاغذهای پاره شده مسیر اقدام داشتند و کسی از آنان یادی نداشت تشکری بنماییم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز