نباید فریاد حق خواهانه «حاتمی کیا» را به یک اختلاف سلیقه تقلیل داد

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس طی یادداشتی گفت: نباید فریاد حق خواهانه حاتمی کیا را به صرف یک اختلاف سلیقه در حوزه سینما تقلیل داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز