توس به عنوان یک نماد تاریخی باید حفظ و برجسته شود/خراسان رضوی، محور گردشگری مذهبی

امام جمعه مشهد گفت:پروژه توس، بودجه ملی می‌طلبد تا به سرانجام برسد، چون توس باید به عنوان یک نماد تاریخی حفظ و برجسته شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز