گشایش نمایشگاه گروهی عکس" پله دوم " در نیشابور

نمایشگاه گروهی عکس " پله دوم " آثار هنرجویان انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نیشابور درنگارخانه آتیه این شهر برپاشد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز