نجات نگهبان یک پروژه ساختمانی در دست احداث از مرگ حتمی

با اقدام بهنگام ماموران آتش نشانی نگهبان یک پروژه ساختمانی نیمه کاره در مشهد از مرگ حتمی نجات یافت.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز