اهدای اعضای معلم دلسوز تربت جامی

اعضای معلم دلسوز ومهربان تربت جامی که دچار مرگ مغزی شده بود به ۶ بیمار نیازمند اهدا شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز