مشاهده مواردی از ترب برفکی در برخی شهرستان‌های خراسان رضوی

رییس شبکه دامپزشکی رشتخوار با بیان اینکه مواردی از بیماری تب برفکی در شهرستان‌های همجوار مشاهده شده است، گفت: دامداران ‌خطر شیوع بیماری تب برفکی را جدی بگیرند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز