پروژه بحث برانگیز زیرگذر خط کاشمر اصرار خانم نماینده بر اجرای طرح غیراستاندارد

شهردار در گفتگویی اختصاصی با خیام نامه از احتمال فجایع انسانی در صورت اجرای طرح پیشنهادی معترضین گفت: عوامل محرک، منفعت شخصی را در نظر گرفته اند آزاده مهدیار/ پروژه احداث زیرگذر خط کاشمر، مدت هاست گروه های مختلفی را با هم درگیر و دچار چالش کرده است. مسدود شدن مسیر ریل راه آهن و...
نوشته پروژه بحث برانگیز زیرگذر خط کاشمر اصرار خانم نماینده بر اجرای طرح غیراستاندارد اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز