فرماندار و معاونین وی در جمع خبرنگاران: خبر فرماندار از سفر رییس جمهور به نیشابور

·      ۵ نفر به اتهام آتش زدن مسجد توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شده اند ·      در اعتراضات اخیر ۶۷ شهروند بازداشت شدند ·      طرح ارتقای بخش ها به وزارت کشور ارسال شده ·      خواسته ایم فرصت چانه زنی و گفت وگو را به ما بدهند ·       روند پروژه های مهم شهرستان از زبان فرماندار...
نوشته فرماندار و معاونین وی در جمع خبرنگاران: خبر فرماندار از سفر رییس جمهور به نیشابور اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز