جایزه ی جلال و عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور

دریافت جایزه ی ادبی جلال آل احمد برای نیشابوری ها، رخداد هر ساله ای نیست؛  اتفاقی هم نیست که به این زودی ها و با انتشار خبرش، از یادها برود و در گذر زمان رنگ ببازد؛ رتبه ی برتر این جشنواره ی ادبی به عنوان اثری شایسته ی تقدیر، در دهمین دوره، از آن دکتر...
نوشته جایزه ی جلال و عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز