همدمی با خیام

گر یک نفست ز زندگانی گذرد .                مگذار که جز به شادمانی گذرد . هش دار ! که سرمایه ی سودای جهان         عمر است . چنان کش گذرانی، گذرد . سرمایه ی سودای جهان ؟ این روزها، این روزهای نا به جا که با بهار نا به هنگام وزمستان خشکش، حال آدم ها را بد...
نوشته همدمی با خیام اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز