اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی!؟

  زخم نوکیسه گان بر دل مردم از دیدگاه جامعه شناختی سیاسی،  تهدیداتی که ثبات کشورها را به چالش می کشند؛ می توان به عوامل خارجی و داخلی تقسیم نمود. تحمیل جنگ و یا تهدید و تحریم، جزو عواملی اند که خارج از مرزها موجب به هم خوردن تعادل یک جامعه می شوند. از داخل...
نوشته اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی!؟ اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز