انتشار گزارش صد روزه عملکرد جوانان خراسان رضوی

معاون فرهنگی و امور جوانان گفت: برگزاری ۲۰۰ عنوان برنامه، رشد ۱۲۲ درصدی اعطای وام های ازدواج جوانان ،افزایش ۴۵ درصدی سمن های جوانان،۲۵ درصدی تاسیس مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم بنیان خانواده و رشد ۱۰ درصدی برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان از جمله اهم این عملکردها در حوزه ی جوانان بوده است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز