تا کی باید شاهد کشتار مردم در جاده کاشمر به شادمهر باشیم؟

امام جمعه کاشمر با انتقاد از وضعیت جاده کاشمر به شادمهر تأکید کرد که دوبانده شدن آن حق مردم است و نباید شاهد اتفاقات تلخ در این مسیر باشیم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز