تشنه خون یا پول!

اولین بار موضوع دو بانده شدن جاده از شادمهر تا انابد بردسکن در سال 1385 و در اولین سفر استانی دولت وقت به تصویب رسید ولی با گذشت 11 سال از این مصوبه تنها 15 کیلومتر بین کاشمر به خلیل‌آباد تعریض شده است و هر از چندی حادثه‌ای مرگبار را در خود به نمایش می‌گذارد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز