فرماندار سبزوار: دولت نگاه امنیتی را از فضای دانشگاه دور کرد

سبزوار- ایرنا- فرماندار ویژه سبزوار گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم با اهمیت دادن به فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و صنفی دانشجویان نگاه امنیتی را از فضای دانشگاهها دور کرده است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز