پیش بینی دمای زیر صفر برای 24 شهرستان خراسان رضوی

مشهد- ایرنا- کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق پیش بینی های انجام شده کمینه دما در 24 شهرستان این استان یکشنبه شب به زیر صفر می رسد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز