مرحله دوم لیگ شنای نیشابور

به اطلاع میرسد مرحله دوم لیگ شنای نیشابور به دلیل همزمانی با مسابقات قهرمانی کشور (جام زنده رود اصفهان)  با یک هفته تاخیر بتاریخ جمعه 1394/5/9 ساعت 8 صبح دراستخر نور برگزار میگردد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز