60 درصد گستره خراسان رضوی قلمرو تردد دام عشایر

مشهد- ایرنا- معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر خراسان رضوی گفت: 60 درصد از گستره این استان قلمرو تردد دام عشایر کوچرو است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز