همه پارکهای آبی مشهد استاندارد هستند

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: همه دستگاههای بازی مشمول استاندارد اجباری در پارکهای آبی این استان دارای تاییدیه استاندارد هستند اما این به معنای رخ ندادن هیچ مصدومیتی در این مکانها نیست.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز