فعالیت قرآنی در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است

مشهد- ایرنا- معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت: فعالیت قرآنی در دانشگاهها یکی از مهمترین فعالیت هایی است که می تواند در برطرف کردن آسیب های اجتماعی، خانوادگی و دیگر آسیبهایی که جامعه را تهدید می کند موثر باشد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز