جوان معتاد سارق سریالی کارخانه

با تلاش پلیس عامل سرقت‌های سریالی به یکی از کارخانه‌های شهرستان تربت جام شناسایی و دستگیر شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز