مسابقات بومی محلی بانوان بسیجی خراسان رضوی

مشهد- ایرنا- مسابقات بومی محلی بانوان بسیجی خراسان رضوی که از دیروز با حضور 200 ورزشکار در مشهد آغاز شده بود پنجشنبه شب با معرفی تیمها و نفرات برتر به پایان رسید.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز