متکدیان مجرم و با برخورد قضایی مواجه می شوند

معاون فرماندار تربت جام گفت: باتوجه به اینکه در طرح ساماندهی متکدیان چندین بار به آنان تذکر و تعهد کتبی گرفته شده کسانی که اقدام به تکدی گری کنند مجرم و با برخورد قضایی مواجه می شوند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز