دستگاه های اجرایی علت کم کاری فرهنگی کمبود منابع مالی می دانند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت جام گفت: فرهنگ مساله اصلی جامعه اسلامی است که به دلیل مشکلات مالی دستگاه های اجرایی از اجرای برنامه فرهنگی سر باز می زنند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز