خروجی جلسه های فرهنگی در جامعه دیده نمی شود

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت جام بیان داشت: متاسفانه تعداد بسیار جلسه های فرهنگی نتوانسته مشکل های فرهنگی شهرستان را حل کند و شاهد ناهنجاری های در سطح جامعه هستیم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز