موضع قاطعانه در برابر یاوه های ترامپ، حداقل انتظار مردم از دولت

امام جمعه جغتای گفت: اتخاذ موضع قاطعانه دربرابر یاوه گویی های ترامپ، حداقل انتظاری است که مردم از مسئولان دولتی خود می توانند داشته باشند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز