بازی زودهنگام جناح ها برای انتخابات 1400

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ دولت‌های نهم و دهم، با واکنش‌های گاه و بیگاه خود همواره ثابت کرده است می‌خواهد بر سر زبان‌ها بماند و فراموش نشود تا یک ‌بار دیگر شانس ورود به صحنه سیاسی ایران را داشته باشد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز