حضور محمدرضا شریفی نیا در رستوران فریبا نادری!

عکسی از حضور محمدرضا شریفی نیا در رستوران فریبا نادری را مشاهده می کنید.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز